Zpověď.

Zpověď.

Text skladby

 1. Mám se vám přiznat že nectil jsem světa řád,

  však musím podotknout, že žil jsem hrozně rád.

  Tak teď tu stojím před soudem božím,

  pekelná postel, toť je můj ortel,

  co přiřknul mi ten,  jenž má svatozář.

   Ref: Přiznávám, chybil jsem já vím,

   však nepohrdnu tím,

  když teď uslyším,  slovo  odpouštím.

  2. Člověk se narodí čistej jak lilie,

  snad se i snaží žít, jak psáno v bibli je.

  Jednou je jak anděl, jindy zas ztratí tvář,

  to vše pak ocení, ten jenž má svatozář.

  Ref.......

  3. Teď se tu zpovídám, z mých činů z vidiny,

   ale ať hodí kamenem, ti co jsou bez viny.

  Vždyť všem těm lidem, co jsou tam dole,

  životní role i jejich stáž, 

  rozdal jim ten, jenž má svatozář.

  Ref........

   

Popis skladby

Ó jak malí jsme a kdo vlastně řídí naše kroky.

  

Obrázek uživatele Dušan Kotlár
13. 8. 2019
Obsahuje:
text