Pozdě...

Pozdě...

Text skladby

Zlou vůli spřádáme husté mraky,

jejichž chlad vkrádá se pod kůži,

přetváříme lodě v předčasně vraky,

co potápíme v mělké kaluži.

 

Ref:

Proč házet kruh do pomyslné modře,

nač tonoucího lovit ve vlnách?

Hrajeme hru na myslí vytvořené kře,

kde život počítáme v korunách.

 

Proč házet kruh do pomyslné modře,

nač tonoucího lovit ve vlnách?

Hrajeme hru na myslí vytvořené kře,

kde život počítáme v korunách.

 

Peníze se točí ve svém fádním světě,

řídí se dle vlastních pravidel

s nenasytným egem, s chtíčem po odvetě,

vzdáváme se spasných plavidel.

 

Na ledové ploše zcela opuštěni,

nebereme v potaz cizí žádosti,

teď vědomi si konce chceme odpuštění,

kéž procitáme dříve k radosti.

 

Ref:

Proč házet kruh do pomyslné modře,

nač tonoucího lovit ve vlnách?

Hrajeme hru na myslí vytvořené kře,

kde život počítáme v korunách.

 

Proč házet kruh do pomyslné modře,

nač tonoucího lovit ve vlnách?

Hrajeme hru na myslí vytvořené kře,

kde život počítáme v korunách.

 

Popis skladby

žánr: cokoliv

Obrázek uživatele Dita Dita
9. 3. 2021
Obsahuje:
text